“S.Verenin’s Legal Group” advokatlik firmasi

“S.Verenin’s Legal Group” advokatlik firmasi o’z faoliyatini O’zbekiston Respublikasining “Advokatura to’g’risida”gi Qonuni va O’zbekiston Respublikasining “Advokatlik faoliyati kafolatlari va advokatlarni ijtimoiy himoyalash to’g’risida”gi Qonuniga, shuningdek advokatlik faoliyatini tartibga soluvchi boshqa me’yoriy (normativ) hujjatlarga muvofiq amalga oshiradi.